Doelgroepen: vakdocent, taaldocent

Reflectielijst Taalbewust Docent

Instrument voor zelfreflectie en observatie

De Reflectielijsten zijn gebaseerd op de 25 Gouden Tips voor taalbewuste vak- en taaldocenten.

De lijst kan gebruik worden voor zelfreflectie, maar ook voor collegiale visitatie.

Doel

De Reflectielijst helpt om uw didactisch handelen te bekijken en te verbeteren. Dat kan meerdere keren in het jaar, waardoor u steeds alert blijft en in stappen uzelf kan verbeteren. Voor de vakdocent en voor de taaldocent zijn aparte Reflectielijsten gemaakt, met bij de specifieke rol passende aandachtspunten.

Vijf aandachtsgebieden

De Reflectielijsten voor de taaldocent en voor de vakdocent bestaan elk uit de 25 Gouden Tips voor taalontwikkelende didactiek. De Gouden Tips zijn gerangschikt rond vijf aandachtsgebieden:

  1. Taalaanbod
  2. Interactie
  3. Feedback
  4. Woordenschat
  5. Samenwerking vak- en taaldocent

Gebruik van de Reflectielijst

De Reflectielijsten zijn te gebruiken voor verschillende doelen:

  1. Instrument voor zelfreflectie
  2. Formulier voor lesobservatie door een collega
  3. Voorbereiding op de Peiling Taalbewust Docent

Voor het invullen van de Reflectielijsten is een Handleiding beschikbaar.

U kunt de lijst digitaal invullen: download dan de lijst in Word en sla deze op in uw eigen digitale mappen. U kunt hem ook printen en met de hand invullen.