Film aanpak Campagne Leersucces

Fragmenten van de dvd Leersucces in beeld

Hoe gaan taal- en vakdocenten om met taalontwikkelende didactiek in de praktijk?

Op de dvd Leersucces in beeld laten docenten zien hoe zij werken aan een doorlopende taalleerlijn, zowel binnen de school als tussen vmbo - mbo.

Hieronder kunt u fragmenten van deze dvd bekijken. Er zijn ook kijkvragen bij.

Onderwerpen van de dvd

  • Introductie
  • Praktijkvoorbeeld 1: Samenwerken in de Installatietechniek
  • Praktijkvoorbeeld 2: Schrijftaken bij motorvoertuigentechniek
  • Praktijkvoorbeeld 3: Taalontwikkeling op de stage
  • Praktijkvoorbeeld 4: Samenwerken rond leesvaardigheid

Ieder praktijkvoorbeeld bestaat uit een aantal onderdelen. Daarin komen verschillende aspecten van taalontwikkelende didactiek voor het voetlicht.

Bestellen

Wilt u het boekje Leersucces in Beeld met de dvd bestellen? Neem dan contact op met het secretariaat van het ITTA: info@itta.uva.nl

Fragmenten bekijken en kijkvragen

De praktijkvoorbeelden van de dvd zijn hieronder in aparte fragmenten opgenomen. Zo kunt u precies selecteren wat u wilt zien. Ook kunt u kijkvragen bij de fragmenten downloaden.

 

Introductie dvd Leersucces in Beeld

Praktijkvoorbeeld 1

Samenwerken in de installatietechniek

Deel 1. Docenten aan het werk

Praktijkvoorbeeld 1

Samenwerken in de installatietechniek

Deel 2. Leerlingen aan het werk

Praktijkvoorbeeld 1

Samenwerken in de installatietechniek

Deel 3. Reflecteren op de opdracht

Praktijkvoorbeeld 1

Samenwerken in de installatietechniek

Deel 4. Het nagesprek

Praktijkvoorbeeld 2

Schrijftaken bij motorvoertuigentechniek

Deel 1. De teambijeenkomst

Praktijkvoorbeeld 2

Schrijftaken bij motorvoertuigentechniek

Deel 2. Feedback op schrijftaken

Praktijkvoorbeeld 2

Schrijftaken bij motorvoertuigentechniek

Deel 3. Het coachgesprek

Praktijkvoorbeeld 3

Taalontwikkeling op de stage

Deel 1. De werkbespreking

Praktijkvoorbeeld 3

Taalontwikkeling op de stage

Deel 2. Bespreking op de werkplek

Praktijkvoorbeeld 3

Taalontwikkeling op de stage

Deel 3. Instructie op de werkplek

Praktijkvoorbeeld 3

Taalontwikkeling op de stage

Deel 4. In gesprek met de stagebegeleider

Praktijkvoorbeeld 4

Samenwerken rond leesvaardigheid

Deel 1. In gesprek over leersucces

Praktijkvoorbeeld 4

Samenwerken rond leesvaardigheid

Deel 2. De teambijeenkomst

Praktijkvoorbeeld 4

Samenwerken rond leesvaardigheid

Deel 3. Lezen in de vakles

Praktijkvoorbeeld 4

Samenwerken rond leesvaardigheid

Deel 4.Lezen in de les Nederlands