Scholing expert NT2 in de ISK

Verdieping en verbreding voor NT2-docenten

Wilt u leren hoe je ISK-leerlingen snel kunt alfabetiseren? Of bent u op zoek naar ondersteuning en uitwissel bij het ontwerpen van eigen NT2-lesmaterialen? In de scholing Expert NT2 in de ISK verrijkt u uw kennis en vaardigheden op een aantal specifieke NT2-onderwerpen, samen met andere ervaren ISK-docenten.

Doel:

Docenten die al langer NT2-les geven in de ISK verbreden en verdiepen hun NT2-kennis en vaardigheden op een aantal specifieke onderwerpen.

Inhoud:

In vijf bijeenkomsten werken docenten aan de hand van de principes van taalontwikkelende didactiek.

Samen met ervaren docenten gaat u dieper in op de volgende onderwerpen:

  • Onderwerpen van eigen NT2-lesmaterialen
  • Werken met leerlijnen in de ISK
  • Leerlingen volgen en toetsen
  • Alfabetisering in de ISK
  • Buitenschools leren

De scholing wordt afgerond met een ontwikkelopdracht voor de eigen lespraktijk.

Deelnemers:

Maximaal 12

Tijdsinvestering:Vijf bijeenkomsten van een dagdeel (vier uur)
Datum:

Nader te bepalen

Locatie:

Amsterdam of incompany

Contactpersoon:

Lies Alons

lies.alons@itta.uva.nl | 020 525 3844

Kosten:

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA is ruim 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK's in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (o.a. Zebra), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (in samenwerking emt LOWAN-vo).