Basisscholing NT2 voor startende ISK-docenten

Op locatie

De diversiteit aan leerlingen in de ISK met grote verschillen in taalniveau, herkomst en competenties vraagt veel van docenten. In deze basisscholing maken startende docenten in de ISK kennis met een aantal NT2-onderwerpen die ze meteen kunnen toepassen in de eigen lespraktijk.

Doel:

Startende docenten maken kennis met een aantal NT2-onderwerpen. Deze kennis kunnen ze meteen toepassen in de onderwijspraktijk. 

Inhoud:

In deze basisscholing werken de docenten aan de hand van de principes van taalontwikkelende didactiek aan effectieve NT2-lessen in hun eigen lessituatie. In de afsluitende terugkombijeenkomst presenteren de docenten hun eindopdracht en wisselen ze ervaringen uit. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

  • Tweedetaalverwerving en NT2-didactiek in de ISK
  • Werken met taalniveaus: doelgerichte aanpak
  • Werken aan woordenschat
  • Leerzaam taalaanbod: luisteren en lezen
  • Toepassing en interactie: spreken en schrijven

De basisscholing start met een digitale intake. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een praktijkopdracht voor de eigen onderwijssituatie. Hierop ontvangen de deelnemers individueel feedback. 

Tijdsinvestering:

De scholing bestaat uit vijf bijeenkomsten van vier uur en een terugkombijeenkomst. Daarnaast besteedt de deelnemer tijd aan het bestuderen van de literatuur en de ontwikkeling en uitvoering van praktijkopdrachten.

De totale studiebelasting bedraagt 75 uur. Wanneer deelnemers 80% aanwezig zijn geweest en de praktijkopdrachten naar behoren hebben uitgevoerd, ontvangen zij een certificaat. 

Datum:

De data voor in company zijn in overleg.

Locatie:

Amsterdam of incompany 

Contactpersoon:

Lies Alons | lies.alons@itta.uva.nl | 020 525 3844

Kosten:

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK's in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (o.a. Zebra), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (in samenwerking emt LOWAN-vo). ​