Doelgroepen: management, leerling

Peiling leerlingervaring

De leerling aan het woord

Hoe ervaren de leerlingen het handelen van de docent? Hoe taalontwikkelend is hun didactiek volgens de leerlingen? De antwoorden van de leerlingen helpen de docent nog taalontwikkelender les te geven.

Met de Gespreksleidraad Peiling leerlingervaring krijgt u zicht op de ervaring van de leerlingen. Dat kunt u gebruiken voor het verder implementeren van taalontwikkelende didactiek in het team.

Bovendien is het neveneffect van een gesprek dat de leerling bewust nadenkt over zijn taalontwikkeling tijdens de lessen en op de stage. En over wat de rol van de docent daarbij is. Dit kán een positief (taal)leereffect hebben.

Als u met meerdere leerlingen van één docent spreekt, kan die informatie weer als input dienen bij het gesprek met de docent in het kader van de Peiling Taalbewust Docent.