Zuiderlichtcollege & ROC ASA - Amsterdam

Portret

De Gouden Tip van Zuiderlichtcollege & ROC ASA:

Schenk specifieke aandacht aan woordenschatontwikkeling en het geven van feedback, liefst met behulp van feedbackformulieren.

Samenwerking vmbo - mbo

Zuiderlichtcollege en ROC ASA hebben de handen ineengeslagen voor een soepele doorstroom van leeringen.  Leerlingen van het Zuiderlicht College (vmbo) kunnen bij het ROC-ASA versneld een mbo 2 opleiding  Zorg en Welzijn volgen. De versnelling wordt mogelijk gemaakt door een zomerschoolprogramma ('Summercourse') aan te bieden als schakel tussen het vmbo en de beroepsopleiding in het vmbo. Met dit zomerprogramma starten vmbo leerlingen direct na hun eindexamen.

Ervaringen

Voorsprong creëren

In het schooljaar 2010 - 2011 is een beroepscollege gestart voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn. Hierin werken vmbo (Zuiderlichtcollege) en MBO (ROC ASA) samen. Om vmbo-leerlingen de kans te geven in één jaar een mbo 2 diploma Helpende Zorg en Welzijn te halen, starten zij direct na hun vmbo examen met een Summercourse van zes weken. Zo maken ze vast kennis met de opleiding en beginnen al voor de zomer met hun stage. Dit moet hen de voorsprong geven die een garantie biedt het diploma niveau 2  in een jaar te halen.

Taal integreren

De activiteiten van de Campagne Leersucces hadden als doel taal te integreren in het programma van de Summercourse. Om vervolgens een doorlopende leerlijn taal op te zetten van vmbo via summercourse naar mbo. Waar mogelijk zijn in het opleidingsprogramma taalgerichte activiteiten toegevoegd. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over:

  1. Taal in de summercourse en in de opleiding;
  2. Werken aan taal in alle lessen;
  3. Gericht feedback geven op taal.

Leerlinghandleiding

De leerlingenhandleiding Helpende Zorg & Welzijn met informatie over de summercourse en de opleiding is aangepast. In de handleiding zijn nu ook taaldoelen, taalopdrachten en feedbackformulieren voor taal opgenomen. Begin 2012 zijn de afspraken tijdens een terugkombijeenkomst aangescherpt. Daarbij is gekozen voor specifieke aandacht voor woordenschat en voor het werken met feedbackformulieren.

Activiteiten in de Campagne Leersucces

Het Beroepscollege Zuiderlicht heeft voor de richtingen Zorg en Welzijn de volgende activiteiten ondernomen:

  1. Taal explicieter opgenomenin het programma van de Summercourse.
  2. Taaldoelen en taaloefeningen opgenomenin de opdrachten.
  3. Docenten zijn getraind in taalgericht vakonderwijs.
  4. Taalgericht vakonderwijs  in het curriculum ingepast.
  5. Feedback op taal ingepast in de lessen en in het curriculum.

Contactpersoon

Jacqueline de Maa (ITTA UvA): Jacqueline.deMaa@itta.uva.nl