Horecavakschool - Rotterdam

Portret

De Gouden Tip van de Horecavakschool: Zorg ervoor dat de lijnen kort zijn, maar bovenal dat de docenten geïnteresseerd zijn en de meerwaarde van aandacht voor taal inzien.

Samenwerking vmbo - mbo

De leerlingen op de Horecavakschool kunnen een VM2-traject volgen waarbij ze in een doorlopende leerweg hun mbo niveau 2 diploma kunnen behalen. In een vertrouwde en velige leeromgeving kunnen zij uit vier vakopleidingen kiezen: Broodbakker, Banketbakker, Kok en Gastheer/Gastvrouw. In het restaurant van de school  verzorgen de leerlingen twee keer per week een lunch en diner. Daar kunnen zij al het geleerde meteen in de praktijk brengen.

Ervaringen en tips

Taalontwikkeling in het vak

Op school (in de praktijkles) en op stage (‘op het werk’) wordt vooral gelet en aandacht besteed aan de juiste terminologie behorend bij het vak. In de vaktheorieles wordt gelet op schrijfvaardigheid. Dat geldt ook voor de les Nederlands. Deze docenten zouden meer met elkaar kunnen samenwerken. Op het stageadres zal er incidenteel ongetwijfeld over taal en de ontwikkeling daarvan worden gesproken, maar niet structureel.

Taal in VM2

We hebben in de Campagne Leersucce de Reflectiecylus ontwikkeld. Bij ons op school hebben de leerlingen veel praktijklessen. We kwamen er achter dat we die lessen moeten gebruiken voor het stimuleren van de taalontwikkeling van de leerlingen. Leerlingen zijn trots op wat ze hebben gemaakt en vinden het leuk om daar over te vertellen. Dat is onze insteek geweest! Praten en schrijven over je vak, dat motiveert de leerling.

Samenwerking taal- en vakdocenten

Beide docenten overleggen met elkaar m.b.t. de opdracht voor de leerling. Ze letten per leerling vooral op de ‘pijnpunten’ van dat moment en sturen daarop in het uitwerken en maken van het product/opdracht en het reflectieverslag. De docent Nederlands let vooral op goede zinsbouw, schrijfvaardigheid, woordenschat, lay-out  e.d. al dan niet gekoppeld aan het reflectieverslag. De vakdocent neemt het initiatief door de keuze van het product en het vakinhoudelijke deel dat daar bij hoort.

Tips bij de professionalisering van het team

Bij ons op school loopt het over twee en soms drie personen, m.a.w.  de lijnen zijn kort, de school is klein en docenten lopen makkelijk elkaars lokaal in, er is geen hiërarchie. Dat helpt!

Activiteiten en producten Campagne Leersucces

In de Campagne Leersucces heeft de Horeva Vakschool gewerkt aan de ontwikkeling van de Reflectiecyclus Praktijkles.

Contactpersoon