Werken met uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK

Welke leerlingen heeft u op de ISK? Wat hebben deze leerlingen nodig en hoe richt u daar uw onderwijsprogramma op in? Het ITTA heeft, in samenwerking met LOWAN-vo, leerlijnen voor de ISK ontwikkeld. In deze scholing onderzoekt u met het ISK-docententeam hoe u deze leerlijnen kunt implementeren in uw eigen onderwijssituatie.

Doel:

Het ontwikkelen van een aanpak die aansluit bij de specifieke situatie op de eigen ISK. Tijdens de scholing ontwikkelt u samen met het team een stappenplan waarmee u concreet aan de slag kunt gaan. 

Inhoud:

In de scholing onderzoekt u met het docententeam een aantal vragen:

  • Welke leerlingen hebben wij in huis?
  • Wat hebben deze leerlingen nodig? Welke trajecten passen daarbij?
  • Wat betekent dat voor de inhoud van het lesprogramma?
  • Welke gevolgen heeft dat voor de organisate van het onderwijs?

Ter voorbereiding op deze scholing vindt eerst een uitgebreid intakegesprek plaats met een aantal sleutelfiguren, om de scholing op maat te kunnen invullen. 

Locatie:

Incompany

Contactpersoon:

Lies Alons | lies.alons@itta.uva.nl / 020 525 3844

Kosten:

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK's in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (o.a. Zebra), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (in samenwerking met LOWAN-vo).