Opdrachtgever en partners

De aanpak van de Campagne Leersucces is ontwikkeld in de jaren 2007-2012, in opdracht van het ministerie van VROM  en (later) BZK.

In de Campagne Leersucces heeft het ITTA samengewerkt met:

  • LMC De Waal (Rotterdam),
  • LMC Veenoord (Rotterdam),
  • Montessori College Oost (Amsterdam),
  • Kandinsky College (Nijmegen),
  • Nordwin College (Leeuwaren, Sneek, Heerenveen, Buitenpost),
  • Beroepscollege Calvijn (Amsterdam),
  • Talentstad (Zwolle),
  • Bindelmeer College (Amsterdam),
  • Horeca Vakschool (Rotterdam),
  • Beroepscollege Zuiderlicht / Dongestraat (Amsterdam).