Scholing NT2 voor ISK-vakdocenten

NT2 voor vakdocenten - open inschrijving en incompany

In de ISK leren leerlingen Nederlands, maar maken ze ook kennis met de inhoud van een aantal vakken, zoals rekenen, biologie en mens & maatschappij. In deze scholing maken ISK-vakdocenten kennis met de basis van NT2 waarbij de focus ligt op taalontwikkelend werken bij de vaklessen.

Doel:

In deze scholing leren ISK-vakdocenten werken volgens de principes van taalontwikkelende didactiek, zodat de leerlingen ook in hun lessen snel en effectief de Nederlandse taal verwerven.

Inhoud:

In vijf bijeenkomsten krijgen vakdocenten basiskennis NT2, tips en handreikingen om taalstimulerende NT2-lessen in de ISK te verzorgen. Vragen die centraal staan in deze scholing zijn o.a.:

  • Hoe combineer je het leren van een tweede taal en het aanbrengen van vakkennis?
  • Hoe zorg je ervoor dat je lessen en lesmaterialen aansluiten bij het taalniveau van de leerling?
  • Hoe geef je passende en leerzame feedback aan de leerling?

De scholing start met een digitale intake. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een praktijkopdracht. Daarin wordt de opgedane kennis in de eigen onderwijssituatie uitgeprobeerd. De deelnemer ontvangt individueel feedback op de uitgevoerde opdrachten.

Tijdsinvestering:

De scholing bestaat uit vijf bijeenkomsten van een dagdeel en een terugkombijeenkomst. Daarnaast besteedt de deelnemer tijd aan het bestuderen van de literatuur en de ontwikkeling en uitvoering van praktijkopdrachten.

Wanneer deelnemers 80% aanwezig zijn geweest en de praktijkopdrachten naar behoren hebben uitgevoerd, ontvangen zij een certificaat. 

Datum:

De data voor incompany worden in overleg vastgesteld.

Locatie:

Amsterdam of incompany 

Contactpersoon:

Lies Alons | lies.alons@itta.uva.nl | 020 525 3844

Kosten:

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA is ruim 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK's in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (o.a. Zebra), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (in samenwerking emt LOWAN-vo).