Mbo Taalacademie

Studiedagen drie maal per jaar

De Mbo Taalacademie is een actief netwerk rond taalontwikkeling Nederlands in het mbo. Het biedt een platform voor uitwisseling en deskundigheids-bevordering. De academie is een initiatief van het ITTA en het Steunpunt Taal & Rekenen.

Studiedagen

De Mbo Taalacademie organiseert sinds 2007 drie studiedagen per schooljaar voor leden en andere belangstellenden. Op het programma staan altijd boeiende presentaties over theoretische achtergronden en wetenschappelijke onderzoeken. Daarnaast biedt het standaard meerdere workshops rond didactiek. Belangrijk voor de kracht van de studiedagen is ook ruimte voor actieve uitwisseling in netwerkgroepen. Deelnemers dragen zelf actuele thema’s aan.

Netwerken

Momenteel zijn er netwerken rond taalontwikkeling in de beroepspraktijk, examinering, taalontwikkelende didactiek van vakdocenten, differentiatie, doorlopende leerlijnen mbo-hbo en afstemming van taallessen, vaklessen en de stagebegeleiding.

Website

Op de website van de Mbo Taalacademie zijn de presentaties en hand-outs van voorgaande studiedagen te downloaden voor leden. De website vormt inmiddels een rijke bron van informatie. Leden kunnen zelf mede bepalen wat op de website wordt geplaatst.

Lid worden?