Doelgroepen: vakdocent, taaldocent, leerling

Checklist Sollicitatiebrief Schrijven 2F

Checklist, handleiding en opdrachten

De eerste grote schrijftaak waar leerlingen mee te maken krijgen, is vaak het schrijven van een sollicitatiebrief voor een stageplaats. Hoe ziet zo’n brief eruit, en aan welke eisen moet de brief voldoen? Daarvoor is de checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F ontwikkeld.

Hoe werken leerlingen gericht toe naar een brief op niveau?

Handleiding

'Modellen' is een manier van werken waarbij de docent hardop denkend de leerling inzicht geeft in de denk- en doestappen die hij moet nemen bij het doen van een taak. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de docent door te modellen leerlingen de checklist kan leren gebruiken.

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F

De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is gebaseerd op de eisen die in het Referentiekader Taal worden gesteld aan leerlingen aan het eind van vmbo en mbo-niveau 1, 2 en 3.

De docent kan de checklist gebruiken om duidelijk te maken wat de eisen zijn aan een sollicitatiebrief op 2F. Leerlingen kunnen de checklist gebruiken bij het opstellen van een brief, maar ook als de brief klaar is, om te controleren of alles er in zit. Zowel leerlingen als docenten kunnen de checklist gebruiken om sollicitatiebrieven te beoordelen.

Opdrachten

Bij deze checklist zijn twee opdrachten voor de leerling ontwikkeld:

  • Opdracht Werken met de Checklist Sollicitatiebrief 2F, waarmee de leerling leert werken met de checklist.
  • Opdracht Sollicitatiebrief Schrijven 2F, waarmee de leerling leert een sollicitatiebrief op te bouwen.