Doelgroepen: vakdocent, taaldocent

Tips Taalontwikkelende Didactiek

25 Gouden Tips voor de Taalbewuste vak- en taaldocenten

Waar kunt u op letten als u taalontwikkelend wilt lesgeven? In de Tips Taalbewust Vakdocent en Taaldocent vindt u de 25 Gouden Tips.

Vijf aandachtsgebieden

De Tips zijn onderverdeeld in vijf categorieen die een rol spelen in taalontwikkelende didactiek:

  1. Taalaanbod
  2. Interactie
  3. Feedback
  4. Woordenschat
  5. Samenwerking vak- en taaldocent

De Tips zijn ontwikkeld op basis van kennis van taalverwerving, zowel in theorie als praktijk verkregen. Ze zijn vervolgens vier jaar lang beproefd in pilots Doorlopende Leerlijnen.

Uw praktijk

Wilt u weten hoe u het er in uw dagelijkse praktijk vanaf brengt? Dan kunt u gebruik maken van de Reflectielijsten  Taalbewust Docent.