Doelgroepen: vakdocent, taaldocent, leerling

Taalleren door terugkijken

Reflectiecyclus Praktijkles

De praktijk geeft aanleiding tot authentieke gesprekken en verslagen die er toe doen. Met de juiste aanpak is het een plek bij uitstek waar leerlingen hun taalvaardigheid verder kunnen ontwikkelen. Laat leerlingen veel spreken en schrijven over hun ervaringen.

In samenwerking met de Horeca Vakschool in Rotterdam is de Reflectiecyclus Praktijkles ontwikkeld. Doel daarvan is de leerlingen te laten spreken en schrijven over de ervaringen in de praktijklessen. Op die manier leren de leerlingen de taal van het vak gebruiken. Deze reflectiecyclus is uitgeprobeerd door leerlingen in leerjaar 4 en 5.

Vier stappen

De Reflectiecyclus Praktijkles bestaat uit:

  • Stap 1   Reflectiegesprek met de docent
  • Stap 2   De leerling schrijft een reflectieverslag
  • Stap 3   Feedback van de docent op het verslag
  • Stap 4   De leerling herschrijft het verslag

Voor de uitvoering kunt u gebruik maken van de handleiding en het verslagformat bij deze Reflectiecyclus.

Feedback

Essentieel voor de cyclus is de feedback op de schrijfproducten. Dat gebeurt aan de hand van de Checklist Schrijven 2F. Behalve voorbeeldverslagen treft u hieronder ook filmpje van een reflectiegesprek.