Doelgroepen: vakdocent, taaldocent, leerling

Werken aan Schrijfvaardigheid

Handleiding en checklist

Hoe leren leerlingen beter schrijven? Wat voor opdrachten geef je leerlingen? Wat moet een leerling eigenlijk kunnen schrijven, om zijn opleiding goed te kunnen doen, maar ook als hij later aan het werk is? En wat zeg je tegen de leerling over een schrijfproduct?

Handleiding

In deze handleiding leest u hoe docenten in alle vakken doelgericht kunnen werken aan verbetering van schrijfvaardigheid. Selectie van functionele beroepsgerichte en schoolse schrijftaken vormt de basis. Gericht feedback geven met de checklist Schrijven 2F is de tweede stap. Daarna leren leerlingen zelfstandig hun schrijfvaardigheid verbeteren tot het vereiste niveau.

Bij deze handleiding horen:

  • Een voorbeeld van een schrijftakenlijst
  • De Checklist Schrijven 2F in drie delen

Voorbeeld schrijftakenlijst: Schrijven in het Groen

Met een schrijftakenlijst kunnen vak- en taaldocenten inventariseren welke (beroepsgerichte en schoolse) schrijftaken leerlingen in een bepaalde opleiding hebben. Leerlingen in (v)mbo zullen in hun dagelijks leven en in hun toekomstig beroep niet veel lange teksten hoeven schrijven. Een basisschrijfvaardigheid is echter wel vereist. Voor deze leerlingen is het daarom zinvol en motiverend om te oefenen met korte, functionele schrijfopdrachten die passen bij hun toekomstige beroep. Denk daarbij aan een telefoonnotitie maken, een bestelling noteren en een logboek invullen. U ziet een voorbeeld van schrijftaken in het Groen.

Checklist Schrijven 2F in drie delen

Als leerlingen gaan oefenen met de schrijftaken is het belangrijk dat ze weten wat de eisen aan het schrijfproduct zijn. De checklist Schrijven 2F biedt dit kader. Zowel taal- als vakdocenten kunnen de checklist gebruiken om aan te geven waar schrijfproducten aan moeten voldoen, om schrijfproducten te beoordelen en om feedback mee te geven.

Om leerlingen stapsgewijs bekend te maken met de checklist is checklist in drie delen geknipt.