Doelgroepen: vakdocent, taaldocent, stage

Taalontwikkeling op de stage

Taalondersteuning in de praktijk van het vak

De stage is een goede plaats voor het oefenen en bijleren van taal. Hoe kunnen alle betrokkenen de leerling daarbij ondersteunen?

(Taal)docenten, stagebegeleiders en praktijkbegeleiders kunnen er gezamenlijk voor zorgen dat de stage ook een optimale taalleerplek wordt. De website biedt een paar handreikingen:

  1. Startkaart: met de Startkaart Taalontwikkeling op de stage kunt u de leerling voorbereiden en bewust maken van de taalsituaties op de stage en van het beroep met de leerling voor.
  2. Opdrachtkaarten: met Opdrachtkaarten geeft u de leerling specifieke opdrachten mee voor op de stage. Als voorbeeld is hier de opdracht Oefenen met Luisteren te downloaden.
  3. Praktijkbegeleider: de praktijkbegeleider kan de leerling feedback geven op zijn of haar taalvaardigheid, bijvoorbeeld met het Feedbackformulier Taalontwikkeling op de stage.

Raadpleeg voor het gebruik van de producten eerst de Handleiding Taalontwikkeling op de stage.