Doelgroepen: vakdocent, taaldocent, leerling

Vakteksten lezen

Actieve taken bij leesteksten

Om beter te leren lezen is het belangrijk dat leerlingen regelmatig en veel lezen. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Actief lezen

In alle vakken kan actief gewerkt worden aan leesvaardigheid. De leesaanpak die de leerlingen bij Nederlands leren moeten zij ook leren toepassen in de vaklessen. Actief aan de gang gaan met teksten in alle vakken, is een stimulerende en effectieve manier om leeskilometers te maken en ondertussen veel taal te verwerven.

Handleiding

De vraag is wat je de leerlingen laat lezen. Welke teksten zijn geschikt? En wat doe je met de teksten? In de handleiding vindt u eerst tips voor het selecteren van teksten. Daarna vindt u diverse voorbeelden van actieve taken bij teksten.

Leerlingmateriaal

De actieve taken die in de docentenhandleiding staan, zijn ook in aparte documenten opgenomen als leerlingmateriaal. Deze kunt u downloaden en kopieren.