Doelgroepen: vakdocent, taaldocent, leerling

Checklist Gesprek voeren 2F

Handleiding, checklist en opdrachten

Aan het eind van hun opleiding moeten leerlingen een gesprek kunnen voeren op taalniveau 2F. Hoe weten leerlingen op welke onderdelen ze worden beoordeeld? Hoe weten ze wanneer het voldoende is?

Handleiding

'Modellen' is een manier van werken, waarbij de docent hardop denkend de leerling inzicht geeft in de denk- en doestappen die hij moet nemen bij het doen van een taak. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de docent door te modellen leerlingen een checklist leert gebruiken.

Checklist Gesprek voeren 2F

De checklist Gesprek voeren 2F is gebaseerd op de eisen die in het Referentiekader Taal en Rekenen worden gesteld aan leerlingen aan het eind van vmbo en mbo-niveau 1, 2 en 3.

De docent kan de checklist gebruiken om duidelijk te maken wat de eisen zijn aan een gesprek op 2F. Leerlingen kunnen de checklist gebruiken bij het voorbereiden van een gesprek. Zowel leerlingen als docenten kunnen de checklist gebruiken om gesprekken te beoordelen.

Opdrachten

Bij de checklist zijn twee opdrachten voor de leerlingen:

  • Opdracht Werken met de Checklist Gesprek voeren 2F: Met deze opdracht leert de leerling werken met de checklist.
  • Opdracht Gesprek voorbereiden 2F: Hiermee leert de leerling een gesprek voorbereiden.