Doelgroepen: vakdocent, taaldocent, leerling

Werken aan woordenschat

Leersucces door woorden leren

Systematisch aan woordenschat werken is motiverend voor de leerlingen. Leerlingen ervaren het succes in (speelse) toetssituaties en natuurlijk in de praktijk, als ze de woorden weer tegenkomen in gesproken of geschreven taal.

Woorden in het (vak)onderwijs

Woordenschat vormt de basis van een taal. Door woorden te leren, leer je een taal en je leert over de wereld om je heen. Woorden spelen een rol bij het leren in alle vakken. Alle docenten kunnen dan ook bijdragen aan het leren van woorden.

Gestructureerde aanpak

De belangrijkste voorwaarde voor woordenschatuitbreiding is een gestructureerde aanpak. Hiervoor is een handleiding voor de vak- en taaldocenten ontwikkeld. In de handleiding staat hoe u - in alle vakken - aan woordenschat kunt werken:

  1. Waarom is woordenschat belangrijk?
  2. Welke woorden zijn belangrijk?
  3. Hoe en wanneer werken aan woorden?
  4. Hoe en wanneer toetsen?

Woordenschrift

Leerlingen kunnen gebruik maken van een woordenschrift. Een format hiervoor is hier te downlaoden, samen met een voorbeeld van een ingevuld woordenschrift. Voor de leerlingen is er bij het woordenschrift een handleiding gemaakt.

Bij het woordenschrift zijn er opdrachten voor de leerling beschikbaar. Deze kunt u kopiëren en in de les gebruiken om leerlingen kort te laten werken met woorden uit hun woordenschrift.

In de handleiding voor de docent vindt u aanwijzingen voor het gebruik van een woordenschrift