Doelgroepen: vakdocent, taaldocent, leerling

Checklist Presentatie geven 2F

Checklist, handleiding en opdrachten

Aan het eind van hun opleiding moeten leerlingen een presentatie kunnen geven die voldoet aan de eisen op 2F. Hoe moet zo’n presentatie eruitzien, en wat zijn de eisen aan spreekvaardigheid op 2F? Daarvoor is de checklist Presentatie geven 2F ontwikkeld.

Hoe werken leerlingen gericht toe naar een presentatie op niveau?

Handleiding

'Modellen' is een manier van werken waarbij de docent hardop denkend de leerling inzicht geeft in de denk- en doestappen die hij moet nemen bij het doen van een taak. In de handleiding wordt toegelicht hoe de docent door te modellen leerlingen een checklist kan leren gebruiken.

Checklist Presentatie geven 2F

De checklist Presentatie geven 2F is gebaseerd op de eisen die in het Referentiekader Taal worden gesteld aan leerlingen aan het eind van vmbo en mbo-niveau 1, 2 en 3.

De docent kan de checklist gebruiken om duidelijk te maken wat de eisen zijn aan een presentatie op 2F. Leerlingen kunnen de checklist gebruiken bij het voorbereiden van de presentatie.. Zowel leerlingen als docenten kunnen de checklist gebruiken om presentaties te beoordelen.

Opdrachten

Bij de checklist zijn twee opdrachten voor de leerlingen gemaakt:

  • Opdracht Werken met de checklist Presentatie geven 2F. Met deze opdracht leert de leerling werken met de checklist.
  • Opdracht Presentatie voorbereiden 2F. Hiermee leert de leerling een presentatie opbouwen.