Doelgroepen: management, taaldocent

Doorlopende leerlijn Nederlands

Naar niveau 2F in de beroepsopleiding

Vmbo en mbo 2 opleidingen moeten leerlingen minimaal naar het referentieniveau taal 2F brengen. Dit kan in een doorlopende leerlijn Nederlands, waarin ook gewerkt wordt aan beroepsgerichte taalvaardigheid.

Werken aan een doorlopende leerlijn Nederlands

In een doorlopende leerlijn Nederlands komen de taalvaardigheden uit het referentiekader voldoende aan de orde,  zonder onnodige overlap of demotiverende herhalingen. In de verschillende leerjaren wordt aan alle taalvaardigheden gewerkt, maar de aandachtspunten verschuiven. Aan de toepassing worden steeds hogere eisen gesteld, zodat uiteindelijk niveau 2F behaalt kan worden.

Geïntegreerde leerlijn

In een doorlopende leerlijn vmbo-mbo, zoals in een vm2-traject, is het van belang materialen te kiezen die diverse jaren voldoende interessante oefenstof geven, zonder in herhaling te vervallen. Oefening en feedback op taal vindt niet alleen bij Nederlands plaats, maar ook bij andere vakken. Daar worden bijvoorbeeld verslagen of presentaties gemaakt en beoordeeld. Door deze situaties ook te betrekken bij de doorlopende leerlijn Nederlands, ervaren leerlingen dat de eisen van Nederlands belangrijk zijn in hun toekomstige beroep. Als verbindende schakel kunnen gezamenlijke opdrachten en checklists worden gebruikt. Deze waardevolle en motiverende oefensituaties zijn nodig om alle leerlingen op het gewenste eindniveau te brengen. Als voorbeeld van een doorlopende leerlijn vindt u hier een opzet van doorlopende leerlijn Nederlands van het Calvijn met Junior College en de uitwerking daarvan in de studiewijzer van de 1e periode van het 4e leerjaar.