Auteur:

Simon Verhallen

Datum: 21 maart 2008

Taalwinst via stage

Leerlingen die nog veel taal moeten bijleren kunnen voordeel hebben van een juiste stageplek. Stages kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de taalontwikkeling. In dit artikel krijgt u vijf didactische principes voor taalontwikkeling tijdens de stage.

Lees de didactische principes in 'Taalwinst via stage', gepubliceerd in Van 12 tot 18.