Auteur:

Lies Alons

Datum: 16 oktober 2017

Samen kom je verder... Doorstroom van internationale schakelklas naar mbo

In dit artikel pleit Lies Alons er voor dat vanaf het begin dat een leerling de isk binnenkomt, het doelperspectief van de  leerling centraal staat. Op die manier kan een leerling doelgericht te werk gaan en kan beter gewerkt worden aan doorstroom naar regulier (vervolg)onderwijs. Ze geeft aan aan welke voorwaarden het traject volgens haar moet voldoen opdat het doel ook daadwerkelijk wordt bereikt.

De toestroom van vluchtelingen heeft in de afgelopen periode gezorgd voor een grote toename van leerlingen in de  internationale schakelklas (meer dan 10.000 leerlingen in circa 120 isk’s in het schooljaar 2015 - 2016). Bestaande isk’s zijn uitgebreid met extra groepen leerlingen en er zijn nieuwe isk’s opgericht. Al deze leerlingen stromen binnen een of twee jaar door naar het regulier onderwijs. In de praktijk blijkt dat veel isk-leerlingen doorstromen naar een vorm van onderwijs onder hun niveau.

Tijdschrift Les, nr. 201, maart 2017 - Samen kom je verder...Doorstroom van internationale schakelklas naar mbo