Auteur:

Tiba Bolle

Datum: 16 oktober 2017

Doorstroomprofielen mbo van anderstalige migranten en vluchtelingen

Diverse populatie migranten: verschillende mogelijkheden en behoeften

Veel instellingen worstelen met niveaubepaling Nederlands van. In het overzicht van profielen staat hoe  instellingen om zouden kunnen gaan met  vluchtelingenstudenten bij instroom in een mbo opleidingen en welke leerroutes mogelijk zijn.

Anderstaligen die als (jong-)volwassenen naar Nederland komen, hebben baat bij een efficiënte en effectieve route naar de arbeidsmarkt. Dit is zowel in het belang van deze tweede taalleerders als in het belang van de maatschappij. Een dergelijke route omvat meer dan taal.

Het is gunstig als taalleren en het behalen van een beroepskwalificatie zo snel mogelijk worden verbonden. Inburgeringsplichtige deelnemers moeten tijdens het traject of bij afronding ervan aan hun inburgeringsplicht kunnen voldoen.

De doorstroomprofielen zijn een beschrijving van opties en mogelijkheden, passend binnen het wettelijk kader, uitdrukkelijk niet voorschrijvend bedoeld.

Download hier de Doorstroomprofielen anderstaligen in het mbo.

Zie ook:
Gecombineerde trajecten vluchtelingen (pdf)
Training gecombineerde mbo-trajecten voor vluchtelingen