Publicatiedatum: 14 april 2014

Studiedag Taalacademie 16 mei 2014

Motivatie voor taalonderwijs

Op de eerstkomende studiedag van de Mbo Taalacademie staat de motivatie van de mbo-studenten voor het vak Nederlands centraal. Huub Nelis van Youngworks zal spreken over hoe een docent voor energie en motivatie zorgt bij mbo-studenten voor vakken die in hun ogen minder belangrijk zijn. Taal is zo'n vak! In de middag spreekt Kees de Glopper van de Rijksuniversiteit in Groningen over de mogelijkheden voor automatische computerfeedback op schrijfproducten van studenten.

Het Steunpunt Taal en Rekenen licht de actuele ontwikkelingen rond wet- en regelgeving toe. Daarnaast is er weer de keuze uit diverse inhoudelijke workshops over actuele thema’s: voortgangstoetsing, doorstroom mbo-hbo, taalgericht vakonderwijs in de techniek, de voor- en nadelen van beroepsgericht examineren en wanneer ben je een bekwame (taal)docent? U kunt ook deelnemen aan een uitwisselingsbijeenkomst over examinering (ochtend) of taalondersteuning (middag) en ervaringen delen met collega’s van andere roc’s.

Geïnteresseerd? Kijk dan voor meer informatie op: Mbo Taalacademie en bij Studiedagen.

Kosten van de studiedag op 16 mei: Gratis voor leden. € 225 voor niet-leden.