Publicatiedatum: 18 november 2014

Studiedag Mbo Taalacademie 30 januari 2015

Thema Zelfregie op taal, het motiveren en activeren van de mbo-student

Drie maal per jaar is er een studiedag voor iedereen die zich met taal bezighoudt in het mbo. Voor de volgende studiedag staat er weer een heel aantal interessante lezingen en workshops op het programma.

Stand van zaken Taal in mbo

Zoals altijd zal Alet van Leeuwen van het Steunpunt Taal en Rekenen mbo de laatste ontwikkelingen op beleidsgebied toelichten. Daarna volgt een programma met lezingen en workshops. De volgende onderwerpen staan al zeker op het programma:

Lezingen

 • De lerende student. De kracht van de mbo-student zelf als motor voor zijn eigen taalleerproces. Edith Alladin & Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool
   
 • Levensechte taken. Hoe taakgericht taalonderwijs en impliciet leren bijdragen aan zelf regisseren. Carolien Frijns, Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) 
   
 • Motivatie is teamsport. Het verbeteren van de motivatie, zelfregulatie en de prestaties van studenten in het (V)MBO. Arnout Prince, Hogeschool InHolland

Workshops

 • De lerende student. De kracht van de mbo-student zelf als motor voor zijn eigen taalleerproces. Edith Alladin & Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool
   
 • Levensechte taken. Hoe taakgericht taalonderwijs en impliciet leren bijdragen aan zelf regisseren. Carolien Frijns, Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) 
   
 • Uitdagend gedifferentieerd lesgeven in mbo. Alle studenten in je klas uitdagen op hun eigen niveau zonder dat dit extra tijd kost. Fred Janssen, Iclon, Universiteit van Leiden
   
 • Wat gaat er in dat hoofd om?  Een kijk in het lees- en schrijfproces van mbo-studenten. Roos Scharten, Expertisecentrum Nederlands
   
 • Lessen in orde in het mbo. Het gedrag en de rol van docent en student, zowel individueel als in groepsverband, en het creëren van een plezierige werkomgeving. Peter Teitler, Pna-counseling
   
 • Motivatie is teamsport. Het verbeteren van de motivatie, zelfregulatie en de prestaties van studenten in het (V)MBO. Arnout Prince, Hogeschool InHolland
   
 • Beoordelen en motivatie. Hoe kun je toetsen (die niet meetellen voor een cijfer) gebruiken om leerlingen te motiveren?  Renske de Kleijn, Christel Lutz, Universiteit Utrecht
   
 • Laat de student werken. Werkvormen schrijfvaardigheid die direct inzetbaar zijn. Freerk Teunissen, School voor Schrijftraining 
   
 • Krachtig doceren door effectief taalgebruik. Succesvol taalgebruik zodat kennis écht overkomt bij de student. Tara Dik, Sportception
   
 • Op zoek naar beroepstaaltaken. De optimale verbinding tussen beroepsspecifieke en generieke eisen in de nieuwe KD’s. Jetske Woudstra, Mbo Raad

Informatie

De studiedag vindt plaats in Amersfoort tussen 10.00-16.00 uur. Leden hebben voorrang bij inschrijving tot 15 januari. Kosten van de studiedag: gratis voor leden, € 225 voor niet-leden.

Geïnteresseerd? Kijk dan voor meer informatie op: Mbo Taalacademie.