Publicatiedatum: 4 juni 2014

Samen bouwen aan goed leesonderwijs

Verslag van de expertmeeting lezen in het (v)mbo 2014

Hoe kunnen school, opleiders, ouders en politiek de handen ineen slaan om leesbevordering in het vmbo structureel op de kaart te zetten?

Tijdens de expertmeeting op 14 mei zijn door alle partijen concrete acties geformuleerd die leesbevordering een structureel onderdeel maken van het taal- en leesbeleid op het vmbo. De expertmeeting werd georganiseerd door de Stichting Lezen en het ITTA.

Kansen en acties

In 2013 werd de eerste expertmeeting georganiseerd, daarin werd de urgentie van leesbevordering in het vmbo benadrukt. Het uitgangspunt van deze tweede expertmeeting vormde het artikel, waarin de eerder verworven inzichten, kennis, en ervaringen aangaande lezen en geletterdheid in het vmbo zijn verzameld. Vijf plenaire sprekers, afkomstig van zowel de vmbo-scholen zelf, alsmede de politiek en de wetenschap, benaderden vanuit leesbevordering in het vmbo vanuit hun eigen perspectief en lichtten hun visie toe met concrete voorbeelden en acties. PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing kon niet live aanwezig zijn, maar hield vanaf het scherm een vurig pleidooi voor meer leestijd in het vmbo en bood zich aan als ambassadeur van het lezen in het vmbo.

Rondetafelgesprekken

Het tweede deel van de expertmeeting bestond uit rondetafelgesprekken, waarbij in heterogeen samengestelde groepen werd toegewerkt naar een zogenaamde call to action voor de betrokken actoren. Ook de eigen verantwoordelijkheid van de leerling werd hierbij niet over het hoofd gezien.

 Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd in het vervolg? Neem contact op met Piet Litjens of Lies Alons.