Publicatiedatum: 26 november 2018

O jee, een NT2-leerling in de klas

Handreiking voor docenten

Waar lopen NT2-leerlingen in het regulier onderwijs tegenaan? Op welke manier kan de docent hen in de klas ondersteunen? En natuurlijk ook: wat kan de leerling zelf doen? Praktische tips en adviezen vind je in de Handreiking ‘O jee, een NT2-leerling in de klas’, die het ITTA in samenwerking met LOWAN-vo ontwikkelde. 

Ojee, NT2!

Veel vo- en mbo-scholen krijgen te maken met de instroom van nieuwkomersleerlingen vanuit een ISK. Het zijn leerlingen die nog middenin hun tweedetaalverwervingsproces zitten. Docenten kunnen op verschillende manieren bijdragen aan een taalontwikkelende leeromgeving in de klas. Natuurlijk niet alleen bij Nederlands, maar ook bij de zaakvakken en praktijkvakken. Hoe je dit kunt aanpakken, is te lezen in de Handreiking ‘O jee, een NT2-leerling in de klas’. In de handreiking komen vier onderwijssituaties aan bod die de NT2-leerling veel tegenkomt in het regulier onderwijs:

  1. Werken aan woordenschat
  2. De instructie en uitleg van de docent begrijpen
  3. De tekst in een schoolboek lezen
  4. Een verslag schrijven

De handreiking is bedoeld voor alle docenten uit het vo en mbo die in hun onderwijs te maken krijgen met nieuwkomersleerlingen en is ontwikkeld in een samenwerking tussen LOWAN-vo en ITTA UvA.

ITTA-scholingen

Wilt u leren hoe u de NT2-leerlingen in de klas beter kunt begeleiden? Wilt u zich specialiseren tot NT2-expert binnen het regulier onderwijs? Of wilt u het NT2-beleid op uw school professionaliseren? Neem dan deel aan één van onze scholingen. 

O jee, een NT2-leerling in de klas (open inschrijving / incompany)
NT2-beleid in het regulier vo (incompany)
NT2-studenten op het mbo (open inschrijving / incompany)