Publicatiedatum: 5 februari 2014

Nieuwe uitgave: Taalbewust beroepsonderwijs

Vijf vuistregels voor effectieve didactiek

Docenten kunnen direct aan de slag met de vijf vuistregels voor taalstimulerend, efficiënt en leerzaam onderwijs. Het nieuwe handboek is een vervolg op Drieslag taal.

Het bestaat uit een prettig geschreven theoretisch deel en een deel met casussen, die de toepassing van de vuistregels in de praktijk laten zien. Het boek is te koop in de boekhandel.

Invoering taalbewust beroepsonderwijs

In alle vakken, dus niet alleen in de lessen Nederlands, is aandacht voor taalvaardigheid essentieel: met een goede beheersing van de taal is het makkelijker om een vak te leren. In het Referentiekader Taal staat beschreven tot welke mondelinge en schriftelijke vaardigheden Nederlands  een (v)mbo-opleiding dient op te leiden. Alle leersituaties bieden gelegenheid om aan de taalvaardigheid te werken.

Vijf vuistregels

Hoe zorgen docenten Nederlands en beroepsvakdocenten voor taalstimulerende en doelgerichte lessen? In hun boek Taalgericht beroepsonderwijs geven Tiba Bolle en Inge van Meelis tips en handreikingen aan de hand van vijf vuistregels:

  • werk doelgericht
  • zorg voor leerzaam taalaanbod
  • werk aan woordenschat
  • stimuleer toepassing en interactie
  • geef feedback