Publicatiedatum: 25 november 2019

Dat spreekt voor zich! Didactiek Mondelinge vaardigheden

Studiedag Mbo Taalacademie vrijdag 24 januari 2020

Op deze studiedag staat de didactiek van Luisteren, Spreken en Gesprekken voeren centraal. Tijdens lezingen en workshops komen leerdoelen, didactische werkvormen, feedback en toetsing aan bod.

Inhoud

Marten van der Meulen legt uit waarom het onze eigen schuld is dat de Nederlandse taal verloedert. Van Sander van der Stok horen we hoe we (studenten) zinvol en leerzaam (leren) debatteren. Tiba Bolle gaat in op de ontwikkeling van de mondelinge vaardigheden en bespreekt relevante didactische uitgangspunten.

Verder zijn er workshops gepland over:

Cultuursensitief werken in het mbo
Gespreksvoering op de werkvloer
Actieve luisterlessen
Presenteren laagdrempelig maken voor studenten
Feedback geven op spreektaal

Bekijk hier het volledige programma.

Extra oefenen met beoordeling van Spreken en Gesprekken voeren?

Op deze studiedag willen we gebruik maken van actuele voorbeelden van gespreks- en spreekopdrachten.  

We vragen u daarom om opnames van studenten te maken en met ons te delen. Niet zomaar natuurlijk, maar op een manier waarbij de studenten en uzelf er iets aan hebben en de privacyregels worden nageleefd. Ook hebben we een onkostenvergoeding voor u en voor de studenten beschikbaar.

Zie de bijlage voor meer informatie en om u aan te melden. Klik hier voor het toestemmingsformulier. 

Kosten
Kosten per studiedag:

Leden: gratis
Niet-leden: € 250,-
Lidmaatschap: €350 per schooljaar.

U kunt zich vanaf vandaag aanmelden door een mail te sturen aan info@mbotaalacademie.nl met ‘ik meld mij aan’. We gaan werken met voorinschrijving voor de workshops. Van 10 december tot 10 januari kunt u zich voor de workshops inschrijven. Hierover ontvangt u begin december een mail.

De studiedagen vinden weer plaats in Eenhoorn Meeting Center Amersfoort.