Publicatiedatum: 27 februari 2014

Begeleiding van taalzwakke leerlingen

Onderwijsaanpak op basis van vier pijlers.

Ook taalzwakke leerlingen kunnen slagen voor hun 2F-examen.

Het ITTA presenteerde daarvoor een onderwijsaanpak op de Pro-meeting van 31 oktober 2013, georganiseerd door Profiel Conferenties en ITTA. Bekijk hier het artikel dat over deze onderwijsaanpak geschreven is.

'Een aantal van mijn leerlingen haalt 2F nooit voor het examen!' Het is een veelgehoorde uitspraak in onderwijsland. Over welke leerlingen hebben we het dan? Het is zaak deze leerlingen op tijd te signaleren en goed en passend onderwijs te bieden. Tijdens de bijeenkomst is hierover met de deelnemers van gedachten gewisseld.

Vier pijlers

Het ITTA presenteerde een onderwijsaanpak, die gebaseerd is op vier cruciale pijlers:

  1. goede diagnose van de taalvaardigheid
  2. motiverende doelen
  3. goed (en passend) onderwijs
  4. investeringen

Download het artikel over deze expertmeeting dat verschenen is in Profiel nummer 9 in december 2013.